วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การแก้ปํญหาไม่สามารถเข้า FTP ด้วยโปรแกรม FileZilla


โปรแกรมที่ใช้ในการอัพโหลดไฟล์  เข้า FTP นั้นมีหลายโปแกรม  แต่โปแกรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนั้น  ก็คงหนีไม่ พ้น FileZilla  อย่างแน่นอน  เนื่องจากมีคุณสมบัติครบและเป็นของฟรี ด้วย  แต่ก็อาจจะมีปัญหาคนที่ใช้งานไม่สามารถที่จะเชื่อต่อเขช้า FTP ได้ ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากตัวโปแกรมหรือว่าระบบที่เครื่องเราก็เป็นไปได้

อาจจะขึ้นข้อความตามนี้
สถานะ: Server sent passive reply with unroutable address. Using server address instead.
คำสั่ง: MLSD
ผิดพลาด: การเชื่อมต่อหมดเวลา
ผิดพลาด: Failed to retrieve directory listing
1.อาจจะเป็นปัญหาที่ Mose ในการรับส่งข้อมูลของโปแกรม  ซึ่งมีวิธีแก้ไขดังนี้
เข้าไปที่  แก้ไข >> การตั้งค่า

วิธีแก้ไขปัญหาโปรแกรม FileZilla Client ลากไฟล์ลงหน้าจอไม่ได้

วิธีแก้ไขปัญหาโปรแกรม FileZilla Client ลากไฟล์ลงหน้าจอไม่ได้
     คุณสมบัติหนึ่งของโปรแกรม FileZilla Client คือคุณสามารถลากไฟล์จากเครื่องคอมของคุณ หรือไฟล์จากเซิร์ฟที่เก็บไฟล์มาวางไว้ที่หน้าจอได้เลย แต่บางครั้งหากลากแล้วปรากฏข้อความเตือนดังรูปด้านล่างนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีการดังนี้